Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van de Arctic Spits Vereniging Nederland, nader te noemen De Vereniging. In deze verklaring wordt u geïnformeerd hoe er omgegaan wordt met uw verstrekte persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Zie voor meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De Vereniging respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan de vereniging worden verstrekt als vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Website

Cookies
De website www.pomskyvereniging.nl maakt gebruik van twee soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden.

Functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de werking van deze website en worden automatisch verwijderd bij het afsluiten van de browser.

Google Analytics
Zijn cookies die gegevens verzamelen, bijvoorbeeld welke pagina’s u op de website bezoekt. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens is ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken. De gegevens worden 26 maanden bewaard vanaf uw laatste activiteit op de website. De Vereniging gebruikt Google Analytics ook voor het gebruik van Mailchimp, een emailmarketing tool om de nieuwsbrief te kunnen maken en te verzenden.

Contactformulier
Als u contact zoekt via het contactformulier, dan worden er een aantal gegevens gevraagd. In het systeem wordt tenminste opgeslagen: uw naam, uw mailadres, uw telefoonnummer, het onderwerp dat u invult en de vraag die u stelt. Deze gegevens worden gebruikt om (persoonlijk) met u te kunnen communiceren. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Aanmelding agenda-activiteiten
Als u zich aanmeldt voor een activiteit dan worden er naar een aantal gegevens gevraagd. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om de inschrijving te bevestigen en u van verdere informatie te voorzien wat betreft de activiteit van inschrijving. Mocht u een vinkje geplaatst hebben om de nieuwsbrief te ontvangen dan zullen de noodzakelijke gegevens opgeslagen worden in Mailchimp. Meer informatie vindt u onder Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
Elk lid van de vereniging stemt toe om een nieuwsbrief te ontvangen en zal zich dan ook daarvoor inschrijven. Op de website bevindt zich de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Voor het persoonlijk maken en het toezenden van de nieuwsbrief is uw volledige naam en mailadres nodig. De nieuwsbrief zal onder andere gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van activiteiten, vergaderingen of wijzigingen die voor u als lid van belang zijn om te weten. U kunt zich uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief. U wordt dan definitief uit het verzendbestand verwijderd.

In het kort:

Verzamelde gegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
• het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de activiteiten (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
• het behandelen van geschillen;
• het doen uitoefenen van accountantscontrole;
• verstrekking van gegevens aan derden – zoals gastdocenten – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen alleen worden verstrekt aan:
• degenen die een bestuursfunctie uitoefenen;
• gastdocenten, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is;
• derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is. 

Hyperlinks en verwijzingen
Het is mogelijk dat u op de website hyperlinks en verwijzingen naar andere websites tegenkomt. Het privacybeleid van De Vereniging is niet van toepassing op deze websites. De Vereniging is dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyregels van deze websites.

Andere contactmogelijkheden
Wanneer u via e-mail, WhatsApp, social-media of per telefoon contact hebt met bestuur en/of vrijwilligers, dan leggen we deze contactmomenten vaak vast in onze systemen.

Social-mediagegevens
Afhankelijk van de instellingen van uw social-network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst. Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt via je Facebook of Google, dan kan de vereniging een deel van uw publieke social-mediaprofiel ontvangen, inclusief uw gebruikersnaam, profielfoto, “likes” en vrienden. Ook wanneer u met ons communiceert via onze social-mediapagina’s (bijvoorbeeld als u een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de “like” knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen. Zie het privacybeleid van uw social-media-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Hoe gebruikt de vereniging uw gegevens?
Zie item ‘in het kort verzamelde gegevens’.

Rechten persoonsgegevens
U kunt contact opnemen met De Vereniging om de rechten uit te oefenen die u zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder 
1. het recht van toegang tot uw gegevens,  
2. deze te corrigeren, 
3. deze te verwijderen,
4. de verwerking van uw gegevens te beperken en 
5. het recht bezwaar te maken tegen verwerking.   
(Houd er rekening mee, dat we soms meer informatie nodig hebben om uw identiteit te kunnen verifiëren.)

Fotobeleid
Tijdens de evenementen zullen er foto’s of video’s gemaakt worden. Door inschrijving ga je akkoord dat de foto’s en video’s gebruikt mogen worden voor Social Media en de website. Blijf dus vooral lachen naar het vogeltje.
De Vereniging helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring. Mail naar info@pomskyvereniging.nl of bezoek de contactpagina voor andere contactmogelijkheden.

Wijziging privacy beleid
Nieuwe ontwikkelingen kunnen zorgen voor aanpassingen in het reglement. De Vereniging adviseert u dan ook om het privacyreglement regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan De Vereniging verstrekt.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2020.

Winkelwagen
Scroll naar boven